top of page

OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Nedan kan du läsa om hur Västerås Nose Work Klubb behandlar dina personuppgifter.

Reviderad 2018-05-24

Villkor för medlemskap och deltagande på aktiviteter i Västerås Nose Work Klubb

Som medlem i Västerås Nose Work Klubb och vid deltagande på Västerås Nose Work Klubbs aktiviteter godkänner du att Västerås Nose Work Klubb sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att Västerås NWK ska kunna verka i enlighet med Västerås Nose Work Klubb syfte och mål, vilka framgår av Västerås Nose Work Klubb stadgar. Vid anmälan till olika aktiviteter kommer du behöva styrka att du har läst och tagit del av Västerås Nose Work Klubbs information kring lagring av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver Västerås Nose Work Klubb informera dig som medlem/deltagare om att vi lagrar dina personuppgifter.

 

Information om Västerås Nose Work Klubbs rutiner kring lagring av personuppgifter vid medlemskap, aktiviteter och tävlingar

 

  • Varför/i vilket syfte lagrar vi personuppgifter

Västerås Nose Work Klubb lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig som medlem. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att Västerås Nose Work Klubb lagrar och behandlar dessa.

I samband med Västerås Nose Work Klubb aktiviteter, till exempel kurser, tävlingar, föreläsningar och så vidare, registreras vilka som varit närvarande. I de flesta fall fyller du själv i dina personuppgifter som vi efterfrågar via olika typer av anmälningsformulär. Insamlingen av personuppgifter kan även ske på andra sätt. De uppgifter som du lämnar eller som vi efterfrågar är de uppgifter som lagras. Vi lagrar även personuppgifter i vårt medlemsregister.

Vi använder informationen som lagras om vi behöver komma i kontakt med medlem/deltagare i olika sammanhang. Vid olika typer av möten sparas även vissa uppgifter i olika typer av dokument. Exempel på personuppgifter som lagras i dokument kan vara personuppgifter i protokoll och i verksamhetsberättelsen från årsmöten.

  • När lagrar vi personuppgifter

Västerås Nose Work Klubb lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om medlemskap eller när du anmäler dig till en aktivitet. När du lämnar personuppgifter till oss godkänner du samtidigt att vi lagrar uppgifterna.

  • Vilka personuppgifter lagrar vi

De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i anknytning till våra aktiviteter som tävlingar och kurser eller vid registreringstillfällen. Oftast fyller du själv i de uppgifter som vi efterfrågar. De uppgifter som vi samlar in är de uppgifter som vi lagrar.

Västerås Nose Work Klubb hämtar in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer.

  • På vilket sätt lagrar vi personuppgifter och vilka har tillgång till den lagrade informationen

Vi lagrar personuppgifter i molntjänster. De lagrade uppgifterna är lösenordsskyddade och nås endast av styrelsen medlemmar.

  • Hur länge lagrar vi personuppgifter 

Västerås Nose Work Klubb lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i Västerås Nose Work Klubbs register. En person utan andra kopplingar än tidigare medlemskap raderas senast tre månader efter att medlemskapet upphörde. Personuppgifter i styrelsens protokoll raderas inte då protokollen sparas för alltid av historiska skäl. Övriga personuppgifter sparas under olika tid beroende på uppgiften.

Revidering av denna text 

Vid olika förändringar som rör och påverkar Västerås Nose Work Klubb och Västerås Nose Work Klubbs verksamhet kan denna text behövas revideras. Västerås Nose Work Klubbs verksamhet påverkas till exempel av lagar, stadgar, regler och beslut. När förändringar sker som medför att Västerås Nose Work Klubb behöver anpassa Västerås Nose Work Klubbs hantering och rutiner kring lagring av personuppgifter kan även denna text behöva viss revidering. Om revidering av denna text behöver göras meddelas detta i anknytning till texten. Revidering gjord 2018-05-24

Kontakt med Västerås Nose Work Klubb

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Västerås Nose Work Klubbs styrelse. Där kan du också begära utdrag och rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har alltid rätt att stoppa Västerås Nose Work Klubbs lagring och behandling av dina personuppgifter. Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna din begäran skriftligen och personligt undertecknad till Västerås Nose Work Klubbs styrelse. Du har enligt dataskyddsförordningen även rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter Västerås Nose Work Klubb har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och lämnas in till Västerås Nose Work Klubbs styrelse. Tycker du att Västerås Nose Work Klubb hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen.

bottom of page